Friday, 24 January 2014

INTERNATIONAL SEMINAR ON PSYCHOLINGUISTICS III

SELAMAT DATANG 

WELCOME


In conjunction with Visit Malaysia Year 2014, International Seminar on Psycholinguistics III (SEAPSIL III) will be held in the land of the Hornbill (Sarawak). Our sincere intention is to highlight and disseminate the psycholinguistics knowledge into the society. 
*For the English version, click the top tab International Seminar on Psycholinguistics III   


Sempena Tahun Melawat Malaysia 2014, Seminar Antarabangsa Psikolinguistik III (SEAPSIL III) akan diadakan di Negeri Kenyalang (Sarawak). Hasrat murni kami adalah untuk mengetengahkan pengetahuan psikolinguistik ke dalam kehidupan masyarakat.
Link ke laman sesawang Universiti Putra Malaysia

URUS SETIA DAN YURAN SEMINAR

          Urus Setia

Alamat:
            Urus Setia
Seminar Antarabangsa Psikolinguistik III (SEAPSIL III)
Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi
            Universiti Putra Malaysia
            43400 Serdang, Selangor
            MALAYSIA
            U.p. Dr. Sharil Nizam Sha‘ri

Nombor Telefon untuk dihubungi: 
         
 603-89468787 Pejabat (Puan Normee Abdul Aziz )

603-89466311 Dr. Sharil Nizam bin Sha’ri (Setiausaha SEAPSIL III)
Emel: sharil@upm.edu.my

603-89468771  Dr. Rohaidah Kamaruddin (Timbalan Pengerusi SEAPSIL III)
Emel: rohaidah_k@upm.edu.my

Abstrak & Kertas kerja:

603-89468754 PM Dr. Zaitul Azma binti Zainon Hamzah
Emel: zazh@upm.edu.my

 603-89466311 Dr. Sharil Nizam bin Sha’ri
 Emel: sharil@upm.edu.my

 603-89468763 Bendahari  (PM Dr.Noor Aina Dani)
 Emel: aina02@upm.edu.my

Faks:     603-89439951

Alamat Blog: seapsil3.blogspot.com   (Sila guna Google)

608- 082 418911 Hotel Grand Margherita
 Faks Hotel:  6082236041  
                                                                                                                                                                 
Yuran Seminar

Yuran termasuk makan tengah hari, minuman pagi dan petang serta bahan seminar.

            Idividu                      RM650.00           
                                            RM700.00 (Selepas 30.7.2014)
           
             Kumpulan 4org        RM2, 400.00 (Untuk peserta Malaysia)

             Pelajar                     RM500.00
                                             RM550.00 (Selepas 30.7.2014)

            Peserta Antarabangsa:  USD210.00

*Penyertaan seminar ditutup pada 30 Oktober 2014 atau apabila sudah cukup kouta.

Cara Pembayaran Yuran Seminar

Bayaran boleh dibuat sama ada dengan deposit melalui Bank Islam Malaysia Berhad atas nama PERSIMA Akaun nombor: 14032010038263 atau menggunakan Bank Draf/Postal Order. Slip asal pembayaran yuran perlu dikepilkan beserta Borang Penyertaan. Peserta antarabangsa hanya dibenar menggunakan Bank Draf.Untuk bank draft, alamat bank seperti di bawah:
Bank Islam Malaysia Berhad
Jalan Tun Razak
Bangunan Ibu Pejabat Tabung Haji
50750 Kual Lumpur

Sila kirim Bank draf/Postal Order anda kepada:

Prof. Madya Dr. Noor Aina Dani
Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi
Universiti Putra Malaysia
43400 Serdang Selangor
MALAYSIA


OBJEKTIF SEMINAR

1. Mengetengahkan kepada masyarakat ilmu psikolinguistik berdasarkan ranah luas merentas pelbagai jurusan ilmu;

2. Menyemarakkan semangat satu Malaysia antara peserta seminar dari Semananjung Malaysia dan Sarawak;

3. Mempromosikan Sarawak negeri bumi kenyalang sebagai destinasi pelancongan kepada para ilmuan dan penyelidik tempatan, serantau dan antarabangsa;

4. Menyediakan wadah kepada para penyelidik untuk membentang dan menerbitkan penemuan terbaharu penyelidikan dalam bidang psikolinguistik;

5. Menjalin kerjasama dalam menjalankan aktiviti kemasyarakatan secara berterusan dengan pihak yang berminat di Sarawak; dan

6. Menyalurkan amalan psikolinguistik untuk kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakat.

PENYERAHAN ABSTRAK DAN KERTAS KERJA

Pemakalah dipelawa untuk mengemukakan makalah yang relevan dengan tema,
"Psikolinguistik dalam Masyarakat".

Abstrak
 Abstrak yang panjangnya tidak melebihi  250 patah kata diiringi 5 kata kunci serta biodata pemakalah sepanjang lebih kurang 150 perkataan hendaklah dihantar selewat-lewatnya pada 30 Julai 2014.  Pemberitahuan penerimaan abstrak bermula pada 10 Jun 2014.

Hantar abstrak anda secara online dengan menggunakan  tab di atas. Klik ABSTRACT SUBMISSION atau melalui satu daripada alamat e-mel yang berikut:


Abstrak & Kertas kerja:

603-89468754 PM Dr. Zaitul Azma binti Zainon Hamzah
Emel: zazh@upm.edu.my

603-89466311 Dr. Sharil Nizam bin Sha’ri
 Emel: sharil@upm.edu.my

Serahan kertas kerja yang lengkap hendaklah sampai selewat-lewatnya pada 30 September 2014. Kertas kerja yang lewat tidak akan dipertimbangkan untuk pembentangan. Kertas kerja tidak melebihi 15 muka surat dan ditaip dengan jarak satu langkau, menggunakan Microsoft Words 2007, fon Times New Roman saiz 12, dan akur dengan gaya penulisan American Psychological Association (APA).

Abstrak dan kertas kerja boleh ditulis dalam bahasa Melayu  atau bahasa Inggeris.

Pengendalian Pembentangan Kertas Kerja
Sesi ucap utama 40 minit
Sesi pembentangan kertas kerja dasar 40 minit
Sesi pembentangan serentak  20 minitTOPIK KERTAS KERJA

TOPIK KERTAS KERJA


1.    Bahasa, pemikiran, budaya, dan konsep wasatiyyah

2.    Bina upaya terhadap masyarakat peribumi

3.    Golongan kelainan upaya dan golongan terpinggir

4.    Motivasi, nilai murni dan faktor ekstralinguistik

5.    Pembelajaran/pengajaran bahasa kedua

6.    Pembelajaran/pengajaran bahasa asing

7.    Dwibahasa/multibahasa dan kognisi

8.    Pemprosesan ayat, wacana dan realiti psikologi

9.   Tatabahasa mental: Kecerdasan atau idea semula jadi?

10. Bahasa isyarat, bahasa bertulis, modaliti dan wahana komunikasi


11. Penerbitan, penyuntingan, interpretasi, komunikasi dan teknologi maklumat


12. Teori-teori psikolinguistik

13. Psikolinguistik komputasi 

Wednesday, 22 January 2014

TEMA, TARIKH, PREMIS

SELAMAT DATANG KE BLOG SEAPSIL III

Sempena Tahun Melawat Malaysia 2014, Seminar Antarabangsa Psikolinguistik III (SEAPSIL III) akan diadakan di Negeri Kenyalang (Sarawak). Hasrat murni kami adalah untuk mengetengahkan pengetahuan psikolinguistik ke dalam masyarakat.

Tema
Psikolinguistik dalam Masyarakat

Tarikh
26 dan 27 November 2014

Premis
Hotel Grand Margherita, Kuching, Sarawak

Penganjur
Seminar ini dianjurkan oleh Persatuan Psikolinguistik Malaysia (PERSIMA) dengan kerjasama Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, Universiti Putra Malaysia dan mana-mana agensi kerajaan, badan swasta atau pertubuhan yang berminat.

Ahli Jawatankuasa Induk

Penaung:   Prof. Datuk Dr. Mohd Fauzi Ramlan 

                      Naib Canselor, Universiti Putra Malaysia

Penasihat: Profesor Madya Dr. Abdul Mua’ti @ Zamri Bin Ahmad
                      Dekan Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi(FBMK)

                      Prof. Madya Dr. Arba’ie Sujud
                      Timbalan Dekan Akademik dan Hal Ehwal Pelajar FBMK
                                   
                      Prof. Madya Dr. Adi Yasran Bin Abdul Aziz
                      Ketua Jabatan Bahasa Melayu, FBMK

  

Pengerusi:       Prof. Madya Dr. Noor Aina Dani

Timbalan:        Dr. Hajah Rohaidah binti Kamaruddin
                                                           
Setiausaha:      Dr. Sharil Nizam Sha’ri
                                                                                                                       
Bendahari I :   Prof. Madya Dr. Noor Aina Dani
Bendahari II:   Prof.Madya Dr. Vijayaletchumy A/P Subramaniam


Tarikh-tarikh Penting:
Julai 30, 2014      Tarikh akhir serahan Abstrak
Oktober 15, 2014  Tarikh akhir serahan kertas kerja
Oktober 30, 2014    Tarikh akhir pendaftaran sebagai peserta seminar
November 26-27,2014 Tarikh-tarikh Seminar SEAPSIL III 

Tuesday, 21 January 2014

JAWATANKUASA KERJA

Jawatankuasa Kewangan dan Penajaan
Ketua: Prof.Madya Dr. Noor Aina Dani
Ahli:    Dr. Hajah Rohaidah Kamaruddin
           Dr. Zuraini Seruji
           Dr. Jessica Ong Hai Liaw
           
Jawatankuasa Promosi dan Perhubungan
Ketua: Dr. Kamariah Kamaruddin
Ahli:    Prof.Madya Dr. Hjh. Samsina Hj. Abd. Rahman
           Dr. Ruzita Che Rudi
           Dr. Muhammad Saiful Haq bin Hussin

Jawatankuasa Abstrak, Kertas Kerja dan Prosiding
Ketua: Prof. Madya Dr. Zaitul Azma Zainon Hamzah
Ahli:    Dr. Sharil Nizam Sha'ri
           Prof. Madya Dr. Raja Masittah Raja Ariffin
           Dr. Datin Hajah Saadah Haji Jaffar           
           
Jawatankuasa Perasmian dan Penangguhan
 Ketua : Dr. Salmah Jan Noor Muhammad
Ahli:      Cik Saidatul Faiqah Samasu
             Cik Azyantee Mohd Zawawi
             
Jawatankuasa Sambutan, Undangan, dan Protokol
 Ketua:  Prof. Madya Dr. Abdul Rashid Daing Melebek
Ahli:      Puan Normee Abdul Aziz
             Encik Reduan Abang Amir
             Dr. Norul Haida Reduzan

Jawatankuasa Teknikal dan Persiapan
 Ketua:  Prof. Madya Dr. Normaliza Abd Rahim
Ahli:      Puan Emy Nadia  Mohd Thani
             Encik Nasrul Izam bin Zamaruddin

Jawatankuasa Penginapan, Jamuan dan Makanan
Ketua:   Dr. Zuraini binti Seruji
Ahli:      Prof. Madya Dr. Normahdiah Sheikh Said
             Radna  Wismawati Muhibah Yahya Sawek

Jawatankuasa Pendaftaran, Sijil dan Cenderahati
Ketua:   Dr. Fazilah Husin         
Ahli:      Puan Normala Abu Samah
             Puan Laila Rosmin
             Puan Nurani@Rusini Alias
             Cik Nurul Ain Ahmad
             Puan Nur Amirah Che Soh 

Jawatankuasa Pelaksana Program
Ketua:   Prof. Madya Dr. Mohd Zariat Abdul Rani
             Dr. Norazlina Hj. Mohd Kiram
             Puan Ernawita Atan 
               
Jawatankuasa Jaringan Industri    
Ketua:   Dr. Noor Hayati Che Mat
             Dr. Sharil Nizam Sha'ri
             Dr. Hajah Rohaidah Kamaruddin