SESI SELARI SEAPSIL III (PARALLEL SESSIONSSESI SELARI SEAPSIL III/PARALLEL SESSION

HARI PERTAMA, 26 November 2014 (Rabu)
 


SESI SELARI 1
Bil
Sesi I   Masa: 9.00-10.30 (90 minit)   Tempat: Dewan Asajaya   Aras 1

Pengerusi: Dr. Jessica Ong       

Tajuk
Pemakalah
1
An Eye Movement Study To Investigate  The Cognitive Complexity In Reading Jawi
Khazriyati Salehuddin
2
Overcoming Dyslexia via Social Media: A Case Study
Anne A. Christopher

3
Tukang Utas dan Tukang Timbal: Kebijaksanaan Akal Budi Melayu dalam Teknologi Pembinaan Kapal Tradisional Melayu sebagai Asas Pembinaan Peradaban Maritim Melayu Zaman Lampau dan Iktibar Masa Hadapan
Hashim Musa,  Rozita Che Rodi,  Nur Amirah Che Soh &  Nurul  Ain Ahmad
4
Strategi Komunikasi dalam kalangan Pelajar Cina: Satu Kajian Kes SJK Melayu , Di Daerah Hulu Langat , Negeri Selangor
Mohd Helmi Pangat
5
Pemerolehan Bahasa pada Anak Normal dengan Stimulus Media Hi-Tech
Rosida Manurung & 
Tri Sulistyaningtyas

Bil
Sesi I   Masa: 9.00-10.30 (90 minit)   Tempat: Sentubong   Aras 3

Pengerusi: Dr. Rozita Che Rodi

Tajuk
Pemakalah
1
L1 Processing of Familiar Malay Idiomatic Phrases L1 
Radina Mohd Deli

2
Pelestarian Bahasa Ibu Memperkukuh Identiti; Satu Kajian Kes berdasarkan Terjemahan Temu Bual Radio sub etnik Salako
Anne Anak Intoh
3
Kecintaan terhadap Bahasa Melayu yang Kian Sirna
Siti Ajar Hj Ikhsan dan Safiah Haji
Ahmad
4
Kesantunan Melayu dalam Media: Kajian Ke atas Rancangan Bual Bicara Motivasi
Arina Johari

Bil
Sesi I   Masa:  9.00-10.30 (90 minit)   Tempat: Bario   Aras 3

Pengerusi:  Prof. Madya Dr. Zaitul Azma Zainon Hamzah

Tajuk
Pemakalah
1
Pandangan Pelajar tentang Strategi Penterjemahan dalam Kelas Mandarin di Universiti Putra Malaysia
Ang Lay Hoon &  Hazlina Abdul Halim
2
Analisis Kesalahan Pemilihan dan Pembentukan Kata dalam Terjemahan Bahasa Perancis
Hazlina Abdul Halim,  Ang Lay Hoon & Roslina Mamat
3
Pengaruh Teks Bacaan terhadap Pembelajaran Bahasa Arab dalam kalangan Pelajar Bahasa Arab di UITM
Ibrahim Abdullah dan Ab.Halim Mohamed
4
Estetika Nilai Keislaman dalam Tradisi Lisan Masyarakat Melayu Sarawak
Radina Mohd Deli
Bil
Sesi I   Masa:  9.00-10.30 (90 minit)   Tempat: Mulu   Aras 3

Pengerusi:  Dr. Fazilah Husin 

Tajuk
Pemakalah
1
Psikolinguistik dalam Dunia Kata-kata Mantera
Norazimah Zakaria
2
Kepentingan Konstruk Afektif Literasi Emosi dalam Pembelajaran Bahasa Melayu
Yusfarina Mohd Yussof dan Zaitul Azma Zainon Hamzah
3
Bahasa, Pemikiran dan Budaya Cerminan Masyarakat Kelas Pertama
Rozita @ Radhiah Said
4
Pemerolehan Bahasa Kanak-kanak Melayu berdasarkan Usage-Based Theory
Marzalina Mansor


SESI SELARI II
Bil
Sesi II   Masa: 11.00-12.30 (90 minit)   Tempat: Dewan Asajaya   Aras 1

Pengerusi:  Prof. Emeritus Dr. Hashim Musa

Tajuk
Pemakalah
1
Kemampuan Kognitif dalam Interpretasi : Analisis Wacana Bahasa Agama
Munif Zarirruddin Fikri B. Nordin
2
Sistem Panggilan dan Kata Sapaan dalam Masyarakat Melayu Brunei: Pengekalan dan Pemantapan Diri
Aini Haji Karim
3
Talking and Teaching from E-stories: Analysis of Conversations in Three Generation Families in Brunei Darussalam 
Kamisah Haji Abdullah
4
Aplikasi sifat asas Teori Penerbitan dalam kandungan buku ilmiah bahasa Melayu dan Kesusasteraan Melayu
Saadah Jaffar dan Noor Aina Dani

Bil
Sesi II   Masa:11.00-12.30 (90 minit)   Tempat: Sentubong   Aras 3

Pengerusi:  Prof. Madya Dr. Arba’ie Sujud

Tajuk
Pemakalah
1
Kesilapan Ejaan dalam Kalangan Pelajar yang Mempelajari Bahasa Perancis
Hazlina Abdul Halim,  Mardewee Endut,  Ang Lay Hoon & Roslina Mamat
2
Bingkai Makna Darah dalam Peribahasa daripada Perspektif Pemikiran Melayu
Mashetoh Abd Mutalib
3
Penggunaan Strategi Kesantunan Bahasa dalam Pantun Melayu Tradisional
Reduan Abang Amir
4
Pembinaan Gerak Psikologikal melalui Pembacaan Skrip Drma Pentas
Fazilah Husin


 

Bil
Sesi II   Masa: 11.00-12.30 (90 minit)   Tempat: Bario   Aras 3

Pengerusi:  Prof. Madya Dr. Hjh. Dr. Samsina Abd. Rahman

Tajuk
Pemakalah
1
Morfofonemik Bahasa  Daerah di Pulau
Sulawesi Bahagian Selatan
Abdul Rashid Daing Melebek
2
Konsep 1 Malaysia dalam Novel Istana Menanti Karya Abdul Latip Talib : Perbincangan Secara Kritis
Abdullah Zawawi Mohd Hairani
3
Kata Perbilangan: Lambang Permuafakatan dan Perpaduan
Azlinda Abd. Rahman dan  Azwati Mahmud
4
Analisis Kesopanan Watak Pemuda Mualaf Menerusi Novel Komsas Melunas Rindu
Azawati Mahmud dan  Azlinda Abd. Rahman

Bil
Sesi II   Masa: 11.00-12.30 (90 minit)   Tempat: Mulu   Aras 3

Pengerusi:  Prof. Madya Dr. Normahdiah Sheik Said

Tajuk
Pemakalah
1
Role Of Psychological Strengths in English Language Achievement among Malaysian School Students
Aqeel Khan
2
Konsep Pemilihan Kosa Kata dalam Pembelajaran Bahasa: Satu Kajian ke atas Buku Teks Bahasa Arab Tahun 1 Dan 2
Ab. Halim Mohamad
3
Pemetaan Semantik berkaitan Konsep Masa dan Ruang dalam Peribahasa Melayu
Zaitul Azma Zainon Hamzah
4
Karakter Dalam Dojinshi :Imej Luaran Dan  Penceritaan
Roslina Mamat dan  Hazlina Abdul Halim SESI SELARI SEAPSIL III/PARALLEL SESSION


HARI KEDUA, 27 November 2014 (Khamis)


SESI III
Bil
Sesi III   Masa: 9.10-10.30 (80 minit)   Tempat: Dewan Asajaya   Aras 1

Pengerusi:    Prof. Madya Dr.  Adi Yasran Abdul Aziz    

Tajuk
Pemakalah
1
Kecelaruan Bahasa Ekspresif: Analisis Proses Pembentukan Kata Dalam Kalangan Kanak-Kanak Autisme
Nurul Haniza Samsudin dan
Choo Mingsung
2
Pemikiran Elit Melayu dan Bukan Melayu mengenai Dasar Bahasa dan Pendidikan Kebangsaan.
Wan Hashim Wan Teh dan Jessica Ong Hai Liaw
3
Menghidupkan Bahasa Dan Warisan Melalui Permainan Virtual Reality (VR)
Normahdiah Sheik Said


 

Bil
Sesi III   Masa: 9.10-10.30 (80 minit)   Tempat: Mulu   Aras 3

Pengerusi:  Puan Ernawita Atan

Tajuk
Pemakalah
1
Perubahan Kata Dalam Dialek Melayu Sarawak
Zuraini Seruji
2
Pola Dan Struktur Kesopanan Bahasa Leech (1983) & Grice (1975) Dalam  Peristiwa Melunas Rindu
Sara Beden
3
Ondor Rarat : Pemikiran Abang Yusuf Puteh Terhadap Sikap Masyarakat Melayu Sarawak
Awang Kasmurie Awang Kitot

 


SESI IV
Bil
Sesi IV   Masa: 11.00-12.30 (90 minit)   Tempat: Dewan Asajaya   Aras 1

Pengerusi:    Dr. Nik Farhan Mustapha  

Tajuk
Pemakalah
1
Pernyataan Konflik Dalam Ujana Kreatif Dari Perspektif Psiko-Stilistik
Arba'ie Sujud

2
Penggunaan Bahasa Dalam Bahan Perhubungan Media Di Malaysia
Mohd Yahya Mohamed Ariffin, Sharil Nizam Sha'ri & Jessica Ong Hai Liaw
3


4
Dimensi Sains Dalam Puisi Imam As-Syafie


Bahasa, Pemikiran dan Budaya Orang Minang
Muhamad Fairuz Ali dan  Mohd Sukki Othman

 Ernawita Atan

Bil
Sesi IV   Masa: 11.00-12.30 (90 minit)   Tempat: Mulu   Aras 3

Pengerusi:  Dr. Salmahjan Noor Muhammad    

Tajuk
Pemakalah
1
Exploring The Relationship Of Emotional Intelligence And Critical Thinking Disposition  Among Graduate Student
Aminuddin Hassan dan  Kang Fong Luan
2
Emotional Intelligence and Critical Thinking Disposition of Graduate Students
Kang Fong Luan dan  Aminuddin Hassan
3
Masyarakat Pribumi : Makanan Tradisional Masyarakat Melayu Sarawak
Muhamad Fadzllah Haji Zaini
4
Kajian Manuskrip Isu-Isu Semasa Dalam Bahasa Mandarin Oleh Pakatan Rakyat Terhadap Masyarakat Cina
Lau Yoke Lian


SESI V
Bil
Sesi V   Masa: 2.00-3.00 (60 minit)   Tempat: Dewan Asajaya   Aras 1

Pengerusi:   Dr. Sharil Nizam Sha’ri

Tajuk
Pemakalah
1
Mistik Bahasa : ‘Tari Mayang’ Sebagai Adat Tradisi Melayu Sambas Yang Semakin Dilupakan
Muhammad Saiful Haq Hussin dan
Agus Syahrani
2
Konsep Wasatiyyah Dalam Islam Dan Ungkapannya Melalui Bahasa Puisi Melayu
Samsina Abd. Rahman
3
Penaakulan Perkembangan Tulisan Jawi Mutakhir Berdasarkan Etimologi
Adi Yasran Abdul Aziz

Bil
Sesi V   Masa: 2.00-3.00 (60 minit)   Tempat: Mulu   Aras 3

Pengerusi:    Prof. Madya Dr. Abdul Rashid Daing Melebek

Tajuk
Pemakalah
     1
 Penggunaan Startegi Membaca Dalam  Memahami Puisi Arab
Nik Farhan Mustapha dan
Pabiyah Toklubok @Hajimaming
2
Bagaimana Pelajar Cemerlang Berinteraksi dengan Puisi Arab? Kajian dalam kalangan Pelajar IPTA.
Nik Farhan Mustapha dan
Pabiyah Toklubok @Hajimaming
3
Antara Falsafah dengan Pergolakan Jiwa: Satu Analisis Teks Terhadap Novel Hari Hari Terakhir Seorang Seniman Karya Anwar Ridhwan Berdasarkan Persuratan Baru
Nur Fatiha Fadilah bt Abu Bakar

SESI POSTER SEAPSIL III/POSTER SESSION

Hari Pertama, 26 November 2014 (Rabu)

Bil
Tempat: Ruang Legar Dewan Asajaya   Aras 1

Tajuk
Pemakalah
1
Hambatan Afasia terhadap Penderita Strok
Noor Aina Dani
2
Extralinguistics In Second Languages Study
Rohaidah Kamaruddin
3
Proses Perendahan Vokal dan Pengajarannya dalam Bahasa Melayu Baku
Saidatul Faiqah Samasu, Adi Yasran Abdul Aziz & Hashim Musa
4
Interpretasi Makna Kata Kunci dalam Konteks  Hati Budi Melayu Demi Pelestarian Budaya dan Masyarakat yang Dinamik
Rozita Che Rodi & Hashim Musa
5
Faktor Kerencatan Hubungan Diplomatik pada Zaman Kesultanan Melayu dalam Naskhah Melayu Klasik
Salmahjan Noor Muhammad


Hari Kedua, 27 November 2014 (Khamis)


Bil
Tempat: Ruang Legar Dewan Asajaya   Aras 1

Tajuk
Pemakalah
1
Analisis Bahasa dan Komersial  dalam Penerbitan
Karya Kreatif Ke Layar  Perak
Sharil Nizam Sha’ri, Mohd Yahya Mohamed Ariffin,  Jessica Ong Hai Liaw, &  Norul Haida Reduzan
2
Keberkesanan Penggunaan Teknik Permainan Bahasa dalam Karangan Bahasa Melayu Dalam kalangan Pelajar Asing
Norul Haida Hj. Reduzan dan
Sharil Nizam Sha’ri
3
Entri Dialek Kelantan dalam Kamus Dewan : Analisis dari Aspek Fonologi Dan Etimologi
Nurul Ain Ahmad
4
Integrasi Bahasa Melayu dalam Bahasa Iban dan Bahasa Kadazandusun di Malaysia Timur
Radna Wismawati Muhibah Yahya Sawek
5
Pertanyaan Tertutup dalam Filem Anak Bapak
Nur Amirah Bt Che Soh Dan Hashim Musa