Tuesday, 21 January 2014

JAWATANKUASA KERJA

Jawatankuasa Kewangan dan Penajaan
Ketua: Prof.Madya Dr. Noor Aina Dani
Ahli:    Dr. Hajah Rohaidah Kamaruddin
           Dr. Zuraini Seruji
           Dr. Jessica Ong Hai Liaw
           
Jawatankuasa Promosi dan Perhubungan
Ketua: Dr. Kamariah Kamaruddin
Ahli:    Prof.Madya Dr. Hjh. Samsina Hj. Abd. Rahman
           Dr. Ruzita Che Rudi
           Dr. Muhammad Saiful Haq bin Hussin

Jawatankuasa Abstrak, Kertas Kerja dan Prosiding
Ketua: Prof. Madya Dr. Zaitul Azma Zainon Hamzah
Ahli:    Dr. Sharil Nizam Sha'ri
           Prof. Madya Dr. Raja Masittah Raja Ariffin
           Dr. Datin Hajah Saadah Haji Jaffar           
           
Jawatankuasa Perasmian dan Penangguhan
 Ketua : Dr. Salmah Jan Noor Muhammad
Ahli:      Cik Saidatul Faiqah Samasu
             Cik Azyantee Mohd Zawawi
             
Jawatankuasa Sambutan, Undangan, dan Protokol
 Ketua:  Prof. Madya Dr. Abdul Rashid Daing Melebek
Ahli:      Puan Normee Abdul Aziz
             Encik Reduan Abang Amir
             Dr. Norul Haida Reduzan

Jawatankuasa Teknikal dan Persiapan
 Ketua:  Prof. Madya Dr. Normaliza Abd Rahim
Ahli:      Puan Emy Nadia  Mohd Thani
             Encik Nasrul Izam bin Zamaruddin

Jawatankuasa Penginapan, Jamuan dan Makanan
Ketua:   Dr. Zuraini binti Seruji
Ahli:      Prof. Madya Dr. Normahdiah Sheikh Said
             Radna  Wismawati Muhibah Yahya Sawek

Jawatankuasa Pendaftaran, Sijil dan Cenderahati
Ketua:   Dr. Fazilah Husin         
Ahli:      Puan Normala Abu Samah
             Puan Laila Rosmin
             Puan Nurani@Rusini Alias
             Cik Nurul Ain Ahmad
             Puan Nur Amirah Che Soh 

Jawatankuasa Pelaksana Program
Ketua:   Prof. Madya Dr. Mohd Zariat Abdul Rani
             Dr. Norazlina Hj. Mohd Kiram
             Puan Ernawita Atan 
               
Jawatankuasa Jaringan Industri    
Ketua:   Dr. Noor Hayati Che Mat
             Dr. Sharil Nizam Sha'ri
             Dr. Hajah Rohaidah Kamaruddin