Friday, 24 January 2014

TOPIK KERTAS KERJA

TOPIK KERTAS KERJA


1.    Bahasa, pemikiran, budaya, dan konsep wasatiyyah

2.    Bina upaya terhadap masyarakat peribumi

3.    Golongan kelainan upaya dan golongan terpinggir

4.    Motivasi, nilai murni dan faktor ekstralinguistik

5.    Pembelajaran/pengajaran bahasa kedua

6.    Pembelajaran/pengajaran bahasa asing

7.    Dwibahasa/multibahasa dan kognisi

8.    Pemprosesan ayat, wacana dan realiti psikologi

9.   Tatabahasa mental: Kecerdasan atau idea semula jadi?

10. Bahasa isyarat, bahasa bertulis, modaliti dan wahana komunikasi


11. Penerbitan, penyuntingan, interpretasi, komunikasi dan teknologi maklumat


12. Teori-teori psikolinguistik

13. Psikolinguistik komputasi