Friday, 24 January 2014

OBJEKTIF SEMINAR

1. Mengetengahkan kepada masyarakat ilmu psikolinguistik berdasarkan ranah luas merentas pelbagai jurusan ilmu;

2. Menyemarakkan semangat satu Malaysia antara peserta seminar dari Semananjung Malaysia dan Sarawak;

3. Mempromosikan Sarawak negeri bumi kenyalang sebagai destinasi pelancongan kepada para ilmuan dan penyelidik tempatan, serantau dan antarabangsa;

4. Menyediakan wadah kepada para penyelidik untuk membentang dan menerbitkan penemuan terbaharu penyelidikan dalam bidang psikolinguistik;

5. Menjalin kerjasama dalam menjalankan aktiviti kemasyarakatan secara berterusan dengan pihak yang berminat di Sarawak; dan

6. Menyalurkan amalan psikolinguistik untuk kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakat.