Friday, 24 January 2014

URUS SETIA DAN YURAN SEMINAR

          Urus Setia

Alamat:
            Urus Setia
Seminar Antarabangsa Psikolinguistik III (SEAPSIL III)
Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi
            Universiti Putra Malaysia
            43400 Serdang, Selangor
            MALAYSIA
            U.p. Dr. Sharil Nizam Sha‘ri

Nombor Telefon untuk dihubungi: 
         
 603-89468787 Pejabat (Puan Normee Abdul Aziz )

603-89466311 Dr. Sharil Nizam bin Sha’ri (Setiausaha SEAPSIL III)
Emel: sharil@upm.edu.my

603-89468771  Dr. Rohaidah Kamaruddin (Timbalan Pengerusi SEAPSIL III)
Emel: rohaidah_k@upm.edu.my

Abstrak & Kertas kerja:

603-89468754 PM Dr. Zaitul Azma binti Zainon Hamzah
Emel: zazh@upm.edu.my

 603-89466311 Dr. Sharil Nizam bin Sha’ri
 Emel: sharil@upm.edu.my

 603-89468763 Bendahari  (PM Dr.Noor Aina Dani)
 Emel: aina02@upm.edu.my

Faks:     603-89439951

Alamat Blog: seapsil3.blogspot.com   (Sila guna Google)

608- 082 418911 Hotel Grand Margherita
 Faks Hotel:  6082236041  
                                                                                                                                                                 
Yuran Seminar

Yuran termasuk makan tengah hari, minuman pagi dan petang serta bahan seminar.

            Idividu                      RM650.00           
                                            RM700.00 (Selepas 30.7.2014)
           
             Kumpulan 4org        RM2, 400.00 (Untuk peserta Malaysia)

             Pelajar                     RM500.00
                                             RM550.00 (Selepas 30.7.2014)

            Peserta Antarabangsa:  USD210.00

*Penyertaan seminar ditutup pada 30 Oktober 2014 atau apabila sudah cukup kouta.

Cara Pembayaran Yuran Seminar

Bayaran boleh dibuat sama ada dengan deposit melalui Bank Islam Malaysia Berhad atas nama PERSIMA Akaun nombor: 14032010038263 atau menggunakan Bank Draf/Postal Order. Slip asal pembayaran yuran perlu dikepilkan beserta Borang Penyertaan. Peserta antarabangsa hanya dibenar menggunakan Bank Draf.Untuk bank draft, alamat bank seperti di bawah:
Bank Islam Malaysia Berhad
Jalan Tun Razak
Bangunan Ibu Pejabat Tabung Haji
50750 Kual Lumpur

Sila kirim Bank draf/Postal Order anda kepada:

Prof. Madya Dr. Noor Aina Dani
Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi
Universiti Putra Malaysia
43400 Serdang Selangor
MALAYSIA